A Környezet és Energia Operatív Program „Egészséges és tiszta település prioritási tengelyén” lévő „Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukció” (KEOP-1.2.0./2F/09-2010-0060) című projekthez kapcsolódóan 2013.07.16-án konzorciumi megállapodás jött létre Ózd városa és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nkft. között az alábbi feltételekkel :

 

A települési szennyvíz kezeléséről szóló 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: 91/271/EGK irányelv) és a Csatlakozási Szerződésben vállalt határidők végrehajtása érdekében elfogadott, a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 1 [a továbbiakban: 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet] értelmében a kijelölt szennyvízelvezetési agglomerációk területén a települési szennyvizek közműves szennyvíz- elvezetését és a szennyvizek biológiai szennyvíztisztítását, illetőleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezését meg kell valósítani, legkésőbb

 

a) 2008. december 31-ig a 10 000 LE terhelést meghaladó szennyvízkibocsátású, külön jogszabály által kijelölt érzékeny területeken, a nitrogén- és foszforeltávolítás egyidejű biztosításával; 2

b) 2010. december 31-ig a 15 000 LE terhelést meghaladó szennyvízkibocsátású szennyvízelvezetési agglomerációk területén; 3

c) 2015. december 31-ig a 10 000-15 000 LE terheléssel jellemezhető szennyvízkibocsátású szennyvízelvezetési agglomerációk területén; 4

d) 2015. december 31-ig a külön jogszabály által kijelölt érzékeny területeken lévő 2 000-10 000 LE terheléssel jellemezhető szennyvízkibocsátású szennyvízelvezetési agglomerációk területén; 5

e) 2015. december 31-ig - a d) pontban foglalt területek kivételével - a 2 000-10 000 LE terheléssel jellemezhető szennyvízkibocsátású szennyvízelvezetési agglomerációk területén. 6

 

A 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet derogációs határidőket állapít meg, amelyek az agglomerációs besorolástól függően 2008. december 31., 2010. december 31., illetve 2015. december 31. lehetnek.

 

A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 16. § (1) bekezdése értelmében, ha az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettség határideje eredménytelenül telt el, vagy a határidőben történő teljesítés elmaradásának reális veszélye fennáll, a Kormány a kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósításáról saját hatáskörben gondoskodhat.

 

Ennek megfelelően a Kormány 2013 januárjában egy intézkedéscsomagot fogadott el a szennyvíz-elvezetési és - tisztítási beruházások mielőbbi megvalósítása érdekében.

A kormányzati intézkedéscsomag részeként

 

 • az 1051/2013. (II. 12.) Korm. határozatban (a továbbiakban: Kijelölő Határozat) meghatározottak szerint a nemzeti fejlesztési miniszter került kijelölésre a Projektekhez kapcsolódó kormányzati intézkedések végrehajtására, és nevesítésre került 58 olyan projekt, amelyek vonatkozásában kormányzati intézkedésre van szükség,

 • A 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendeletet módosító 30/2013. (II. 12.) Korm. rendelet alapján meghatározásra kerültek a nemzeti fejlesztési miniszter által ellátandó feladatok általános szabályai,

 • a 29/2013. (II. 12.) Korm. rendeletben került rögzítésre a már létező 277 projekthez kapcsolódó ügyek kiemelt hatósági üggyé nyilvánítása,

 • Emellett 2013. április 23-án kihirdetésre került az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és az azokhoz kapcsolódó kiemelt jelentőségű ügyek lefolytatásának elősegítéséről szóló 117/2013. (IV. 23.) Korm. rendelet , mellyel meghatározásra került a szóban forgó projektek megvalósítását szolgáló szervezetrendszer feladat- és hatásköre.

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 sz. szennyvíz-elvezetési és - tisztítási beruházás

 • a Kijelölő Határozat 1. Sz. mellékletében került nevesítésre, vagyis a Kormány döntött a beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról,

 • a 117/2013. (IV. 23.) Korm. rendelet a támogatási szerződéssel rendelkező beruházások esetére alkalmazandó III. fejezet 6. alfejezetének hatálya alá tartozik,

 • a 117/2013. (IV. 23.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése alapján a kedvezményezett köteles a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. konzorciumvezetése mellett a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel konzorciumi megállapodást kötni.

 

A Konzorcium tagjai:

 1. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 2. Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

 

 

1 A 91/271/EGK irányelvben előírt célok nemzeti implementálását szolgáló jogszabály.

2 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 2. melléklet 1. táblázata.

3 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. táblázata.

4 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 2. melléklet 3. táblázata.

5 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 2. melléklet 4. táblázata.

6 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 2. melléklet 5. táblázata.