KEZDŐLAPPROJEKTGALÉRIASAJTÓSZOBATÉRKÉPKAPCSOLATVENDÉGKÖNYVX
lezarult_koz.jpg

LEZÁRULT KÖZBESZERZÉSEK

PREAMBULUM
 
A Környezet és Energia Operatív Program „Egészséges és tiszta település prioritási tengelyén” lévő „Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukció” (KEOP-1.2.0.) keretén belül lehetőséget teremtett a „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában” című projekt megvalósításának támogatására. A projekthez kapcsolódó közbeszerzési pályázatok közül eddig az alábbiak valósultak meg:
KEOP-1.2.0/2F-09-2010-0060
„Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában”
 
Közbeszerzések ismertetése
Lezárult közbeszerzések:
 
PR tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátására
Ajánlati felhívás elkészülte 2012.03.25.
Bíráló Bizottsági döntés 2012.03.29.
Ajánlati felhívások kiküldése 2012.04.16.
Ajánlatok beérkezése 2012.05.02.
Hiánypótlási felhívás 2012.05.14.
A tárgyalás új időpontja 2012.05.23.
Ajánlati kötöttség lejárata 2012.06.22
Ajánlati kötöttség meghosszabbítása 2012.07.23.
Bíráló Bizottsági jóváhagyás 2012.07.26.
Tárgyalás az ajánlattevőkkel 2012.07.30.
Döntéshozatali záradék 2012.07.30.
Szerződéskötés 2012.08.10.
Nyertes ajánlattevő a Sprint Nyomdaipari Kft.,
szerződött összeg nettó: 11.895.000 Ft
 
PIU projektmenedzsmenti feladatok ellátása
Ajánlattételi felhívás megküldése 2013.02.22.
Ajánlatok beérkezése 2013.03.20.
Ajánlattételi határidő meghosszabbítása 2013.03.21.
Ajánlatok bontása 2013.03.21.
Hiánypótlás beérkezése 2013.03.27.
Döntés előkészítő szakvélemény 2013.03.28.
Döntés az érvényes ajánlatokról 2013.04.02.
Tárgyalás 2013.04.03
Összegzés 2013.03.05.
Szerződéskötés 2013.04.15.
Nyertes ajánlattevő: Forrás Unió Kft ,
szerződött összeg nettó: 23.700.000 Ft
 
Vagyonértékelési feladatok ellátása, gördülő fejlesztési terv készítése
Ajánlati felhívás megküldése 2012.12.28.
Ajánlatok beérkezése 2013.01.11.
Hiánypótlási felhívás 2013.01.14.
Bontási jegyzőkönyv megküldése 2013.01.15.
Értékelés 2013.01.16.
Döntés előkészítő szakvélemény 2013.01.17.
Bíráló bizottsági döntés 2013.01.18.
Döntéshozatal 2013.01.18.
Bíráló bizottsági ülés 2013.01.19.
KFF minőségellenőrzési tanúsítvány 2013.01.23
Szerződéskötés 2013.02.08.
Nyertes ajánlattevő: Utiber-Forrás Konzorcium,
szerződött összeg nettó: 24.760.000 Ft
 
 
FIDIC mérnök, közbeszerzés fajtája:
Szolgáltatásra irányuló nyílt közbeszerzési eljárás
Ajánlati felhívás megküldése 2013.01.24.
KSZ minőségellenőrzési tanúsítvány megküldése 2013.03.01.
Hirdetmény megjelenése a Közbesz.Értesítőben 2013.03.12.
Ajánlattételi határidő 2013.03.30.
Ajánlatok bontása 2013.03.30
1. Vitarendezési kérelem 2013.04.12.
2. Vitarendezési kérelem 2013.04.15.
3. Vitarendezési kérelem 2013.04.19.
4. Vitarendezési kérelem 2013.04.24.
Hiánypótlási dokumentáció kiküldése 2013.05.23.
Bíráló bizottsági ülés 2013.06.14.
Értesítés megfigyelő tag delegálásáról 2013.06.18.
Felhívás tényállás tisztázására 2013.06.27.
Hiánypótlás megküldése 2013.07.04.
Minőségellenőrzési jegyzőkönyv megküldése 2013.07.16.
Szerződéskötés 2013.08.16.
Nyertes ajánlattevő: OVIBER – TRANSIVEST – RIT-TERV Mérnök Konzorcium
várható szerződéskötés: 2013.08.15.
Szerződött összeg nettó: 139.000.000 Ft
 
Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges csatornamosó jármű beszerzése szállítási szerződés keretében 
A közbeszerzési eljárás adatainak megadása szerkesztés alatt  2013.12.21
Értesítés az eljárás során hozott döntésekről 2013.12.21
Tájékoztatás összegzés megküldéséről 2013.12.21
Dokumentumok benyújtva KSZ utóellenőrzéshez 2013.12.21
Utólagos ellenőrzéssel ellenőrizendő eljárásba sorolva 2013.12.23
Felhívás hiánypótlásra / tényállás tisztázásra 2014.04.14
Hiánypótlás / tényállás tisztázása benyújtva 2014.04.17
Nyertes ajánlattevő: M-U-T Hungária Kft.
Szerződéskötés: 2013. december 17.
Szerződött összeg nettó: 47.985.000,- Ft
 
Egyösszegű fix átalánydíjas vállalkozási szerződés Ózd Város Önkormányzata szennyvíztisztító telepének kapacitás- és hatékonyság növeléséhez szükséges építési és tervezési feladatok ellátására a Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 azonosító számú “Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában” elnevezésű projekt keretén belül a FIDIC sárga könyv szerinti szerződéses feltételek alapján”
Dokumentumok benyújtva KSZ észrevételezéshez 2013.07.23
KSZ észrevételek jóváhagyása 2013.08.14
KSZ észrevételek megküldése Kedvezményezettnek 2013.08.14
Módosított dokumentumok benyújtva KSZ támogathatósági, elszámolhatósági ellenőrzéshez 2013.08.23
Támogathatósági, elszámolhatósági nyilatkozat jóváhagyása 2013.08.29
Támogathatósági, elszámolhatósági nyilatkozat megküldve Kedvezményezettnek 2013.08.29
KFF minőségellenőrzés megindítva 2013.09.12
Minőségellenőrzési Jelentés jóváhagyása 2013.09.23
Minőségellenőrzés megküldve Kedvezményezettnek 2013.09.20
Dokumentumok benyújtva KFF Minőségellenőrzési Tanúsítvány kiállításához 2013.10.15
Minőségellenőrzési Tanúsítvány megküldve Kedvezményezettnek 2013.10.24
Végleges közbeszerzési dokumentumok megküldése 2014.03.03
Szabályossági döntés 2014.03.14
Kedvezményezett tájékoztatja KFF-et a bontás időpontjáról 2014.03.26
KFF a közbeszerzési eljárásba megfigyelőt jelöl, és a megfigyelés módjáról nyilatkozik 2014.03.27
Az értékelés során keletkezett minden dokumentum csatolva 2014.03.27
Felhívás hiánypótlásra / tényállás tisztázásra (KFF szabályossági tanúsítvány) 2014.04.01
Hiánypótlás / tényállás tisztázása benyújtva (KFF szabályossági tanúsítvány) 2014.04.02
Szabályossági Tanúsítvány jóváhagyása 2014.04.23
Szabályossági Tanúsítvány megküldve Kedvezményezettnek 2014.04.23
Nyertes ajánlattevő: Veolia Water Solutions & Technologies Zrt.
Szerződéskötés dátuma: 2014.05.07
Szerződött összeg: nettó 1.517.500.000,- Ft