csatorna_head.jpg

AKTUÁLIS HÍREINK

2014. augusztus 4. (hétfő) 12:28Tájékoztató az érdekeltségi hozzájárulás mérsékléséről.

Tisztelt Érdekelt!

Örömmel értesítjük, hogy a 2014 május 28-án a Víziközmű Társulat közgyűlése érdekeltségi hozzájárulás mérsékléséről döntött!

Az érdekeltségi hozzájárulás egységnyi összege 143 000 Ft-ról 50.170.- Ft-ra mérséklődött.

A projekttel kapcsolatban az Ön ingatlana után is érdekeltségi hozzájárulást kell fizetni.

 

Részletes tájékoztató levél

Nyilatkozat felmondás,tovább fizetés társulás hozzájárulásával

2014. július 2. (szerda) 10:24Tájékoztató szerződéskötésről

Hamarosan megkezdődhet a 2007-től húzódó Szennyvízelvezetés- és tisztítás Ózd városában projekt – közismertebb nevén a csatorna projekt – látványos szakasza, maga a beruházás.
A KEOP-1.1.0/2F/09-2010-0060 azonosítási számú projekt megvalósítása már 2012-ben elkezdődött a közbeszerzési eljárások elindításával. A beruházás teljes nettó elszámolható költsége 4 310.556.974,- Ft, amelyből 4.069.915.131 Ft az elnyert Uniós ás állami támogatás mértéke. A különbözetet pedig az Önkormányzat és a Víziközmű Társulat biztosítja: 240.641.843 Ft összegben.
A projekt megvalósításának főbb elemei:

  • csatornahálózat bővítése
  • szennyvíztisztító telep építése
  • és a csatornamosó jármű beszerzése

A központi lakásépítési programhoz kapcsolódóan megvalósított csatornaépítési koncepció szerint a belvárosi területeket és a tömblakások alkotta lakótelepeket szinte teljes csatornázottság jellemzi, míg a családi házas övezetek és a periférikus lakótelepek általában nincsenek a szennyvízcsatorna hálózatra kötve.
A jelenlegi állapot szerint az agglomeráció csatornázottsága 60%-os, ami az ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások 93%-os arányához képest nagyon elmarad a kívánatostól. A meglévő csatornaszakaszon rekonstrukciós munkák is szükségessé váltak, mivel a hálózaton található tisztító aknák mintegy cca. 20%-a falazott szerkezetű, tehát a vízzárási követelményeknek nem felel meg.

A város szennyvíztisztító telepe az 1960-as évek elején – a kohászat virágzása idején – épült, az akkor uralkodó, a város jelentős fejlődését előrevetítő szemlélet alapján meghatározott – a jelenlegi igényt jóval meghaladó – kapacitás figyelembe vételével. Mára a szennyvíztisztító telep műszaki állapota jelentősen leromlott, a gépek elavultak, tönkrementek.

A beruházás keretein belül technológiai fejlesztéssel alkalmassá teszik a meglévő szennyvíztelepet a nagyobb hatásfokú, tápanyag-eltávolítást is megvalósító biológiai tisztításra. Ezáltal a befogadó felszíni víz vízminőségi állapota javulni fog. A projekt fontos célja, hogy a jövőben a szennyvíztelepen keletkező fölös iszap kezelésére korszerű és gazdaságos iszapkezelési eljárás valósuljon meg. A projekt megvalósulása hozzájárul a szennyvíztisztítási tevékenységek környezetterhelő hatásainak minimalizálásához, a környezetszennyezés megelőzéséhez és ezáltal biztosítja a környezet védelmét.

A csatornamosó jármű beszerzése már 2014. 04. 16-án megtörtént, mely egy Renault Premium 380.18 D MUT 328/5,0/5,0 típusú kombinált csatornatisztító.
A 2014. 05. 07-én létrejött Vállalkozási szerződéskötés Ózd Város szennyvíztisztító telepének kapacitás- és hatékonyság növeléséhez szükséges építési és tervezési feladatok ellátására nagy előrelépés a projektben, hiszen így hamarosan megindulhatnak a munkálatok.

Oldalak (2): 1 2