csatorna_head.jpg

AKTUÁLIS HÍREINK

2013. február 14. (csütörtök) 11:44

Küszöbön a csatornázás

Hamarosan megkezdődhet a 2007-től húzódó Szennyvízelvezetés és -tisztítás Ózd városban projekt – közismertebb nevén a csatorna projekt – látványos szakasza, maga a beruházás. Az eltelt időszakban rengeteg változás történt, ami mind a várost, mind pedig a lakosságot érintette.

 

Küszöbön a csatornázás

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Hamarosan megkezdődhet a 2007-től húzódó Szennyvízelvezetés és -tisztítás Ózd városban projekt – közismertebb nevén a csatorna projekt – látványos szakasza, maga a beruházás. Az eltelt időszakban rengeteg változás történt, ami mind a várost, mind pedig a lakosságot érintette.

A KEOP-1.1.0/2F/09-2010-0060 azonosítási számú projekt megvalósítása már júniusban elkezdődött a közbeszerzési eljárás lefolytatásával, a kivitelezés kezdési időpontja pedig 2013. második negyedévére tehető. A beruházás teljes nettó költség 4 311 806 474 Ft, amelyből 3 625 706 826 Ft az elnyert Uniós ás állami támogatás mértéke. A különbözetet pedig az Önkormányzat és a Víziközmű Társulat biztosítja: 686 099 648 Ft összegben.

A pályázat teljes összegéből 2,2 milliárd forint fedezi a csatornázás költségeit, míg a szennyvíztelep átépítésére, korszerűsítésére 1,6 milliárd forint fordítható. A projekt várható befejezése: 2014. február.

A projekt célja, hogy a városban megfelelő szennyvízelvezetést és tisztítást biztosítson, összhangban a nemzeti és EU-s jogszabályi kötelezettségekkel. Ennek érdekében bővítik a meglévő csatornahálózatot, összesen: 46,5 km gravitációs, 18,5 km bekötő, és 1,7 km nyomott csatorna kiépítésével. Jelenleg 2872 lakóingatlan tulajdonosának teszi lehetővé a csatlakozást a szennyvízhálózatra. Szintén a projekt egyik elemeként rekonstrukciót végeznek a meglévő szennyvízelvezető rendszeren 1 km hosszúságban. A fejlesztés magába foglalja egy napi 5400m3 befogadóképességű, úgynevezett eleveniszapos technológián alapuló szennyvíztisztító kiépítését is a meglévő telep területén.

A pénzügyi lebonyolításhoz víziközmű-társulat alakult, amelynek cégbírósági bejegyzése is megtörtént 2008-ban. A létrejött Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulat 2010. július 5-én tartott közgyűlésének határozata szerint a beruházásban azok a tulajdonosok érdekeltek, akiknek ingatlana a célterületen helyezkedik el.

2008-ban az ingatlan tulajdonosok kedvezményes OTP lakás-takarékpénztári szerződést köthettek, amelyben következőképpen vállalták a fizetési kötelezettség teljesítését: 60 hónap x 1.875 Ft/hó = 112.500 Ft. 2011-ben szintén lehetőség nyílt a lakosoknak OTP lakás-takarékpénztári szerződést kötni, immár 49 hónap x 2.370 Ft/hó = 116.130 + 3600 Ft egyszeri számlanyitási díj ellenében. Azok az ingatlantulajdonosok, akik nem kötöttek kedvezményes OTP lakás-takarékpénztári szerződést, megfizethetik érdekeltségi hozzájárulásukat egy összegben 143.080 Ft vagy részletekben 49 x 2920 Ft/hó = 143.080 Ft. Minden lakosnak, aki érintett a csatorna beruházásba, szükségessé vált az érdekeltségi hozzájárulás megfizetése.

A saját erőt Ózd Város Önkormányzata és a Víziközmű Társulat együttesen biztosítja.

A hosszú lejáratú hitelt az érintett önkormányzatnak kell visszafizetni, részben a tagok LTP megtakarításainak és a nem LTP-s tagok befizetéseinek felhasználásával, ezért nagyon fontos, hogy azok is elkezdjék az érdekeltségi hozzájárulás megfizetését, akin nem választották a lakástakarék-pénztári részletfizetési lehetőséget.

A fizetési kötelezettségről szóló felszólításokat az Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulat májustól postázza az ingatlantulajdonosok számára.

Ezúton kérünk minden érintett tagot, hogy fizetési kötelezettségeinek tegyenek eleget. Amennyiben kérdésük van, esetleg változás lép fel az ingatlanukkal kapcsolatban, kérjük, keressék fel a Víziközmű Társulat ügyfélszolgálati irodáját.

 

Fürjes Pál

polgármester

Vissza