KEZDŐLAPPROJEKTGALÉRIASAJTÓSZOBATÉRKÉPKAPCSOLATVENDÉGKÖNYVX
csatorna_head.jpg

Kedvezményezett: Ózd Város Önkormányzata

Projekt címe: Szennyvízelvezetés és tisztítás Ózd városában

Szerződött támogatás:

  • I. szakasz: 1.740 M Ft
  • II. szakasz: 4.357 M Ft

A támogatás mértéke: 94,417384 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31.

Azonosító száma:

  • I. szakasz: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060
  • II. szakasz: KEHOP-2.2.4-15-2016-00005

Rövid összefoglaló:

A projekt I. szakaszában, azaz 2015.12.31-ig megvalósult:

Új 5 400 m3/nap hidraulikai és 33 350 LE biológia kapacitású szennyvíztisztító telep a régi szennyvíztisztító telep mellett (ugyanazon ingatlanon).

A projekt II. szakaszában tervezett (2020.12.31-ig):

Ózd Város külső településrészeinek szennyvízcsatornával és szennyvízelvezetéssel való ellátása.

- 2 873 db. új bekötés
- 25 470 fm új bekötő vezeték
- 46 508 fm gravitációs szennyvízcsatorna
- 5 801 fm nyomott rendszerű szennyvízcsatorna
- 20 db. hálózati átemelő
- 120 db. házi átemelő
- 5 %-ot meg nem haladó hálózati rekonstrukció az elszámolható összköltséghez viszonyítottan

AKTUÁLIS HÍREINK

2014. július 2. (szerda) 10:24

Tájékoztató szerződéskötésről

Hamarosan megkezdődhet a 2007-től húzódó Szennyvízelvezetés- és tisztítás Ózd városában projekt – közismertebb nevén a csatorna projekt – látványos szakasza, maga a beruházás.
A KEOP-1.1.0/2F/09-2010-0060 azonosítási számú projekt megvalósítása már 2012-ben elkezdődött a közbeszerzési eljárások elindításával. A beruházás teljes nettó elszámolható költsége 4 310.556.974,- Ft, amelyből 4.069.915.131 Ft az elnyert Uniós ás állami támogatás mértéke. A különbözetet pedig az Önkormányzat és a Víziközmű Társulat biztosítja: 240.641.843 Ft összegben.
A projekt megvalósításának főbb elemei:

  • csatornahálózat bővítése
  • szennyvíztisztító telep építése
  • és a csatornamosó jármű beszerzése

A központi lakásépítési programhoz kapcsolódóan megvalósított csatornaépítési koncepció szerint a belvárosi területeket és a tömblakások alkotta lakótelepeket szinte teljes csatornázottság jellemzi, míg a családi házas övezetek és a periférikus lakótelepek általában nincsenek a szennyvízcsatorna hálózatra kötve.
A jelenlegi állapot szerint az agglomeráció csatornázottsága 60%-os, ami az ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások 93%-os arányához képest nagyon elmarad a kívánatostól. A meglévő csatornaszakaszon rekonstrukciós munkák is szükségessé váltak, mivel a hálózaton található tisztító aknák mintegy cca. 20%-a falazott szerkezetű, tehát a vízzárási követelményeknek nem felel meg.

A város szennyvíztisztító telepe az 1960-as évek elején – a kohászat virágzása idején – épült, az akkor uralkodó, a város jelentős fejlődését előrevetítő szemlélet alapján meghatározott – a jelenlegi igényt jóval meghaladó – kapacitás figyelembe vételével. Mára a szennyvíztisztító telep műszaki állapota jelentősen leromlott, a gépek elavultak, tönkrementek.

A beruházás keretein belül technológiai fejlesztéssel alkalmassá teszik a meglévő szennyvíztelepet a nagyobb hatásfokú, tápanyag-eltávolítást is megvalósító biológiai tisztításra. Ezáltal a befogadó felszíni víz vízminőségi állapota javulni fog. A projekt fontos célja, hogy a jövőben a szennyvíztelepen keletkező fölös iszap kezelésére korszerű és gazdaságos iszapkezelési eljárás valósuljon meg. A projekt megvalósulása hozzájárul a szennyvíztisztítási tevékenységek környezetterhelő hatásainak minimalizálásához, a környezetszennyezés megelőzéséhez és ezáltal biztosítja a környezet védelmét.

A csatornamosó jármű beszerzése már 2014. 04. 16-án megtörtént, mely egy Renault Premium 380.18 D MUT 328/5,0/5,0 típusú kombinált csatornatisztító.
A 2014. 05. 07-én létrejött Vállalkozási szerződéskötés Ózd Város szennyvíztisztító telepének kapacitás- és hatékonyság növeléséhez szükséges építési és tervezési feladatok ellátására nagy előrelépés a projektben, hiszen így hamarosan megindulhatnak a munkálatok.

Vissza