KEZDŐLAPPROJEKTGALÉRIASAJTÓSZOBATÉRKÉPKAPCSOLATVENDÉGKÖNYVX
csatorna_head.jpg

Kedvezményezett: Nemzeti Fejlesztési Programiroda

Projekt címe: Szennyvízelvezetés és tisztítás Ózd városában

Szerződött támogatás:

  • I. szakasz: 1.740 M Ft
  • II. szakasz: 4.357 M Ft

A támogatás mértéke: 94,417384 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.03.31.

Azonosító száma:

  • I. szakasz: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060
  • II. szakasz: KEHOP-2.2.4-15-2016-00005

Rövid összefoglaló:

A projekt I. szakaszában, azaz 2015.12.31-ig megvalósult:

Új 5 400 m3/nap hidraulikai és 33 350 LE biológia kapacitású szennyvíztisztító telep a régi szennyvíztisztító telep mellett (ugyanazon ingatlanon).

A projekt II. szakaszában tervezett (2021.03.31-ig):

Ózd Város külső településrészeinek szennyvízcsatornával és szennyvízelvezetéssel való ellátása.

- 2 873 db. új bekötés
- 25 470 fm új bekötő vezeték
- 46 508 fm gravitációs szennyvízcsatorna
- 5 801 fm nyomott rendszerű szennyvízcsatorna
- 20 db. hálózati átemelő
- 120 db. házi átemelő
- 5 %-ot meg nem haladó hálózati rekonstrukció az elszámolható összköltséghez viszonyítottan

AKTUÁLIS HÍREINK

2016. május 18. (szerda) 12:32

Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulat közleménye

Lakossági levelek és telefonos megkeresések alapján szükségesnek látjuk a lakosság tájékoztatását, jelenlegi információk átadását csatorna beruházás ügyében. Pontos kezdési időpontot nem tudunk mondani, hogy mikor kezdődik el a csatornahálózat építése, de a lent leírtak alapján NFP Nonprofit Kft. segítségével az általuk tett nyilatkozat alapján idén indulhat a kivitelezés. A társulati tagokat írásban értesíteni fogjuk a beruházással kapcsolatos fontos tennivalókról, lakossági fórumokon keresztül közvetlenül is tájékoztatni szeretnénk önöket, melyről meghívót fogunk küldeni annak helyéről és időpontjáról.

PDF

Tisztelt érdekelt! Lakossági levelek és telefonos megkeresések alapján szükségesnek látjuk a lakosság tájékoztatását, jelenlegi információk átadását csatorna beruházás ügyében. Pontos kezdési időpontot nem tudunk mondani, hogy mikor kezdődik el a csatornahálózat építése, de a lent leírtak alapján NFP Nonprofit Kft. segítségével az általuk tett nyilatkozat alapján idén indulhat a kivitelezés. A társulati tagokat írásban értesíteni fogjuk a beruházással kapcsolatos fontos tennivalókról, lakossági fórumokon keresztül közvetlenül is tájékoztatni szeretnénk önöket, melyről meghívót fogunk küldeni annak helyéről és időpontjáról. Előzmények: A Széchenyi 2007-2013 programozási időszakban az ózdi csatornázási projekt támogatásban részesült, amelynek száma KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060. Az eredeti támogatási szerződésben vállalt három fő célértékből kettő teljesült 2015 év végéig, úgymint a nagynyomású tisztító gépjármű beszerzése és a szennyvíztisztító telep megépítése. A csatornahálózat építésére kiírt közbeszerzési eljárások (a rendelkezésre álló fedezetet magasan meghaladó beérkezett ajánlatok következtében) eredménytelensége miatt azonban a projektet szakaszolni kellett. A projekt szakaszolása azt jelenti, hogy az elnyert EU-s támogatás keretében a projekt első szakasza még a 2007-2013-as támogatási ciklusban, második szakasza pedig már a 2014-2020 programozási időszakban valósul meg. A Víziközmű társulat 2015 évi működésének beszámolója: Jelenleg a társulat ügyintéző nélkül működik, az ügyfélszolgálat helyett postaládát alakítottunk ki, most az elnök látja el a könyvelő segítségével az ügyfélszolgálatot is. Minden érdekelt telefonon felhívhatja az elnököt a 30/9964246-os telefonszámon vagy írásban bejelentést tehet Ózd, Városház tér 1. szám alatt található postaládába. A régi irodaházat az ÉRV Zrt. kérésére kellett elhagynunk. A társulat irodáját, ügyfélszolgálatát a beruházás elindulásával visszaállítjuk, addig is költség-hatékony működés mellett intéződnek a társulati ügyek. Az OTP lakástakarékpéntári szerződésekkel kapcsolatban az OTP bankkal együttműködünk, a szükséges igazolásokat és hozzájárulásokat megadjuk a zavartalan ügyintézés érdekében. A lakástakarékpénztári szerződések ügyintézése következő módon fog történni kategóriánként: Nyolc éves megtakarítású lakástakarékpénztári szerződés esetén: Szerződésszerűen végig vagy megemelt összeggel (akár havi 20 000 Ft-tal) tovább fizették: Ezen szerződések esetén az ügyfelek kapni fognak az OTP banktól tájékoztató levelet amely alapján be kell mennie az OTP bankba nyilatkozattétel céljából. A nyilatkozat arról szól, hogy az érdekeltségi hozzájárulás feletti összeg kifizetését az ügyfél részére az banki számlára utalással vagy fióki pénzfelvétellel történjen. Pl.: A számla egyenlege kiutaláskor 250 170 Ft, ebből ingatlanonként 50 170 Ft a társulat felé utalódik és a maradék összeget a szerződő fél kapja vissza. Egy ingatlan esetében 200 000 Ft-ot szabad felhasználással (nem kell számlával igazolni a lakáscélt) visszakap az ügyfél. A kiutalási értesítőben további nyilatkozat lesz, hogy élni kíván-ehitel lehetőségével amiről, ha úgy dönt, hogy nem kéri, akkor nem kell a nyilatkozatot visszaküldeni, amennyiben élni kíván a lehetőséggel érdeklődjön az OTP bank fiókban. Rövid futamidejű (4 év) szerződések esetén: Ugyan az az eljárás mint a nyolcévesnél, azzal az eltéréssel, hogy a többlet kiutalást a fenti példa szerint 200 000 Ft-ot számlával kell igazolni. A lakáscélt az összeg kiutalásától számított 4 hónapon belül kell igazolni, részletekkel kapcsolatban érdeklődjön az OTP bankfiókokban. Hiányos megtakarítású szerződések esetén: Az ügyfélnek felmondó nyilatkozatot fogunk küldeni, hogy továbbiakban a számlavezetéssel ne csökkenjen a számla egyenlege. Következő levelünkben fogjuk küldeni a felmondási nyilatkozatot, melyet aláírás után az OTP bankba kell bevinni. A számlán lévő összegből 50.170 Ft/ingatlan a társulat számlájára utalódik a fennmaradó összeget az ügyfél fogja visszakapni. Amennyiben a számlán nem lesz elegendő fedezet a teljes hozzájárulás kiegyenlítéséhez, úgy egy további levélben fogjuk kérni tatozásának kifizetésére. Azon ügyfelek akik nem rendelkeznek OTP LTP szerződéssel és nem fizették meg ez idáig a hozzájárulást úgy nekik fizetési felszólító levelet fogunk küldeni a beruházás tényleges megkezdését követően. Az alábbiakban foglaljuk össze, milyen lépések történtek már meg, illetve mely lépések vannak folyamatban ahhoz, hogy az ózdi csatorna építés megvalósításra kerüljön: A 29/2013. (II. 12.) Korm. rendeletben került rögzítésre, hogy a projekthez kapcsolódó ügyek kiemelt hatósági üggyé nyilvánították. A csatorna beruházást lebonyolító - Kormány által a 339/2014. (XII.19.) Korm. rendeletben kijelölt - szervezettel megkötésre került a konzorciumi megállapodás, amely alapján a projekt megvalósításáért felelős szervezet kormányzati oldalon az NFP Nonprofit Kft. lett. Az 1084/2016. (II.29.) Korm. határozatban, azaz a 2016. évi KEHOP Éves Fejlesztési Keretben nevesítésre illetve közzétételre került az ózdi projekt második szakasza a KEHOP-2.2.4 konstrukció keretében. A kivitelezésre vonatkozó keret megállapodásos közbeszerzési eljárás minőségellenőrzése elindult, és amennyiben az megkapja a Miniszterelnökség szabályossági tanúsítványát, az eljárás megindító felhívása közzétételre kerülhet. A tervek szerint tehát a csatornahálózat kivitelezési közbeszerzési eljárása 2016. évben szerződéskötéssel lezárul és az ózdi csatorna kivitelezés még az idei évben megkezdődhet. További információkért, keresse fel a projekt megvalósításáért felelős szervezetet, amely honlapjának elérhetősége: www.nefpi.hu vagy a víziközmű társulatot a 30/9964246-os telefonszámon.

Ózd, 2016. március 24 

Hangonyi Zoltán Intézőbizottság elnöke

Vissza