KEZDŐLAPPROJEKTGALÉRIASAJTÓSZOBATÉRKÉPKAPCSOLATVENDÉGKÖNYVX
csatorna_projekt.jpg

PROJEKT

 
 
A Környezet és Energia Operatív Program „Egészséges és tiszta település prioritási tengelyén” lévő „Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukció” (KEOP-1.2.0.) keretén belül lehetőséget teremtett a „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában” című projekt megvalósításának támogatására.
 
A projekt elsődleges célja, hogy a városban megfelelő szennyvízelvezetést és tisztítást biztosítson, összhangban a nemzeti és EU-s jogszabályi kötelezettségekkel. A csatornahálózat bővítésének köre Ózd belterületén lévő, a csatornahálózathoz még nem csatlakoztatott területek bekötésére és a város közigazgatási határain belül található egyes városrészek elválasztott rendszerben történő csatornázására, a meglévő hálózat egyes elemeinek rekonstrukciójára vonatkozik.
 
A projekt keretében kiépülnek az eddig csatornázatlan területeken a helyi gravitációs gyűjtőrendszerek, nyomóvezetékek és a hozzátartozó átemelők.
Ózd város szennyvízelvezető hálózata elemeinek jelenlegi rendszere az 1970-es évek szintjén maradt.
 
A központi lakásépítési programhoz kapcsolódóan megvalósított csatornaépítési koncepció szerint a belvárosi területeket és a tömblakások alkotta lakótelepeket szinte teljes csatornázottság jellemzi, míg a családi házas övezetek és a periférikus lakótelepek általában nincsenek a szennyvízcsatorna hálózatra kötve.
 
A jelenlegi állapot szerint az agglomeráció csatornázottsága 60 %-os, ami az ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások 93 %-os arányához képest nagyon elmarad a kívánatostól. A meglévő csatornaszakaszon rekonstrukciós munkák is szükségessé váltak, mivel a hálózaton található tisztító aknák mintegy cca. 20%-a falazott szerkezetű, tehát a vízzárási követelményeknek nem felel meg.
A város szennyvíztisztító telepe az 1960-as évek elején – a kohászat virágzása idején - épült, az akkor uralkodó, a város jelentős fejlődését előrevetítő szemlélet alapján meghatározott – a jelenlegi igényt jóval meghaladó – kapacitás figyelembe vételével. Mára a szennyvíztisztító telep műszaki állapota jelentősen leromlott, a gépek elavultak, tönkrementek.
 
A beruházás keretein belül technológiai fejlesztéssel alkalmassá teszik a meglévő szennyvíztelepet a nagyobb hatásfokú, tápanyag-eltávolítást is megvalósító biológiai tisztításra. Ezáltal a befogadó felszíni víz vízminőségi állapota javulni fog. A projekt fontos célja, hogy a jövőben a szennyvíztelepen keletkező fölös iszap kezelésére korszerű és gazdaságos iszapkezelési eljárás valósuljon meg. A projekt megvalósulása hozzájárul a szennyvíztisztítási tevékenységek környezetterhelő hatásainak minimalizálásához, a környezetszennyezés megelőzéséhez és ezáltal biztosítja a környezet védelmét.
A szennyvíztisztító telepről általában elmondható, hogy több éve nem volt nagyobb felújítás, bár fejlesztések történtek (egy levegőztető medence átalakítása mélylég befúvásosra, valamint egy iszapvíztelenítő gépház építése). A meglévő műtárgyak és épületek közel 50 évesek rendkívül leromlott állapotúak.
 
A szennyvíztelep fejlesztés utáni kapacitását 33.350 LEÉ-ben és 5.400 m3/d-ban határozta meg a tervező.